«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Vi setter misjonsbefalingen ut i praksis.

Om EUTF:

EUTF ønsker å nå ufrelste mennesker der de måtte befinne seg, dette kan være:
-Møteserier i de forskjellige menigheter
-Forebyggende arbeid mot rus i f.eks. skoler/ungdomsklubber
-Besøke alders- og sykehjem
-Besøke fengsler
-Gateevangelisering og friluftsmøter
-Dør til dør evangelisering
-Disippeltrening
Ved spørsmål ta kontakt:

Svein Nordvik:  
tlf 45838713
post.eutf@gmail.com

Veien til himmelen er smal, og det er bare frelse gjennom Jesus Kristus, som døde for akkurat deg på Golgata. Dette er et viktig budskapå få levert ut til Norge.
Ønsker dere å støtte vårt arbeid?

Konto nr:
1503.08.06058
Stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket