Om Oss:

EUTF ønsker å nå ufrelste mennesker der de måtte befinne seg, dette kan være:
-Møteserier i de forskjellige menigheter
-Forebyggende arbeid mot rus i f.eks. skoler/ungdomsklubber
-Besøke alders- og sykehjem
-Besøke fengsler
-Gateevangelisering og friluftsmøter
-Dør til dør evangelisering
-Disippeltrening
Ved spørsmål ta kontakt:

Svein Nordvik:  
tlf 45838713
post.eutf@gmail.com

 

Veien til himmelen er smal, og det er bare frelse igjennom Jesus Kristus, som døde for akkurat deg på Golgata. Dette er et viktig budskap å få levert ut til Norge

Ønsker dere å støtte vårt arbeid?

Konto nr:
1503.08.06058
Stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket