«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Vi setter misjonsbefalingen ut i praksis.

SOMMERSTEVNE 2023

23.6 til 30.6 PÅ TERTNES BEDEHUS

Fredag 23.6 kl 19:00 – Annie Schaug

Lørdag 24.6 kl 11:00 – Annie Schaug
Lørdag 24.6 kl 19:00 – Svein Nordvik

Søndag 25.6 kl 11:00 – Karsten Pahr
Søndag 25.6 kl 19:00 – David Engebretsen

Mandag 26.6 kl 11:00 – Joachim og Jannicke
Mandag 26.6 kl 19:00 – Øyvind Heggernes

Tirsdag 27.6 kl 11:00 – Linda Camilla Nerøy
Tirsdag 27.6 kl 19:00 – Nathan Osnes

Onsdag 28.6 11:00 – Henning Gustavsen
Onsdag 28.6 19:00 – Jørn Strand

Torsdag 29.6 kl 11:00 – Jørn Strand
Torsdag 29.6 kl 15:00 –
Wiggo Tangstad

Fredag 30.6 kl 11:00 – Wiggo Tangstad
Fredag 30.6 kl 15:00 – Steinar Lofnes

Om EUTF:

EUTF ønsker å nå ufrelste mennesker der de måtte befinne seg, dette kan være:
-Møteserier i de forskjellige menigheter
-Forebyggende arbeid mot rus i f.eks. skoler/ungdomsklubber
-Besøke alders- og sykehjem
-Besøke fengsler
-Gateevangelisering og friluftsmøter
-Dør til dør evangelisering
-Disippeltrening
Ved spørsmål ta kontakt:

Svein Nordvik:  
tlf 45838713
post.eutf@gmail.com


Veien til himmelen er smal, og det er bare frelse gjennom Jesus Kristus, som døde for akkurat deg på Golgata. Dette er et viktig budskapå få levert ut til Norge.

Ønsker dere å støtte vårt arbeid?

Konto nr:
1503.08.06058
Stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket

No posts found!