«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Vi setter misjonsbefalingen ut i praksis.

SOMMERSTEVNE 2022

27.6 til 3.7 PÅ TERTNES BEDEHUS


Mandag kl 19:00 – Jørn Strand

Tirsdag kl 11:00 – Jørn Strand 
Tirsdag kl 19:00 – Svein Nordvik

Onsdag kl 11:00 – Bønn og lovsang
Onsdag kl 19:00 – Annie Schaug

Torsdag kl 11:00 – Annie Schaug
Torsdag kl 19:00 – Øyvind Heggernes

Fredag kl 11:00 – Joachim og Jannicke Becher
Fredag kl 19:00 – Svein Nordvik

Lørdag 11:00 – Steinar Lofnes
Lørdag 19:00 – Nathan Osnes

Søndag kl 11:00 – Karstein Pahr
Søndag kl 15:00 – David Engebretsen 

Om EUTF:

EUTF ønsker å nå ufrelste mennesker der de måtte befinne seg, dette kan være:
-Møteserier i de forskjellige menigheter
-Forebyggende arbeid mot rus i f.eks. skoler/ungdomsklubber
-Besøke alders- og sykehjem
-Besøke fengsler
-Gateevangelisering og friluftsmøter
-Dør til dør evangelisering
-Disippeltrening
Ved spørsmål ta kontakt:

Svein Nordvik:  
tlf 45838713
post.eutf@gmail.com


Veien til himmelen er smal, og det er bare frelse gjennom Jesus Kristus, som døde for akkurat deg på Golgata. Dette er et viktig budskapå få levert ut til Norge.

Ønsker dere å støtte vårt arbeid?

Konto nr:
1503.08.06058
Stiftelsen Evangeliet Ut Til Folket

No posts found!